ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Хүн ам, өрхийн тоо

ҮзүүлэлтСумын төвдХөдөөдНийт
Хүн амын тоо195131345085
Нийт эрэгтэй  2591
0-4 нас                                                       278
5-9 нас  281
10-14 нас       249
15-18 нас  173
19-24 нас  215
25-29 нас  216
30-34 нас      229
35-39 нас  193
40-44 нас       151
45-49 нас  160
50-54 нас  146
55-59 нас  111
60-65 нас  78
65-аас дээш нас      111
Нийт эмэгтэй  2494
0-4 нас  249
5-9 нас      243
10-14 нас  239
15-18 нас  148
19-24 нас  205
25-29 нас  173
30-34 нас  191
35-39 нас  173
40-44 нас  161
45-49 нас  152
50-54 нас  147
55-59 нас  129
60-64 нас  108
65-аас дээш нас  176
Өрхийн тоо6109831593
Суурин хүн ам5085
Түр оршин суугч=
  

 Шилжилт хөдөлгөөн

Он          тоо2018 онд2019 онд2020 онд2021онд2022 онд2023онд
Шилжин явагсад4456106727995
Шилжин ирэгсэд544714442611
          и л ж  и        н явсан  
     

Орон сууцны хангамж:

     Нийт өрхийн 80.8% буюу 1288 өрх гэрт, 18.6, буюу 305 өрх 19,1% байшинд амьдарч байна.

Нийгмийн үйлчилгээний барилга, байгууламж

1Сургуульхүүхэд846
2Сургуулийн дотуур байрор200
3Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвсуралцагч=
4Цэцэрлэгхүүхэд255
5Эмнэлэг /хэвтэж эмчлүүлэх/ор20
6Спорт заалтоо2
7Биеийн тамирын талбайм2=
8Соёлын төвтоо6
9Номын сансуудал15
10Банктоо2
12Халуун усшүршүүр2

Боловсрол

Сумын ерөнхий боловсролын сургуульд  768 хүүхэд суралцдаг. Үүнээс бага ангид 401, дунд ангид 271, ахлах ангид 174 хүүхэд тус тус  суралцаж байна. 40 багш, 39 ажиллагсадтай үйл ажиллагаа явуулдаг.

Эрүүл мэнд

Тус сумын эмнэлэг  нь Архангай аймгийн арын таван сумын эрүүл мэндийн үйлчилгээний төв болдог. 20 ортой эрхлэгч эмч 1, их эмч 7 мөн эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.

Соёл, спорт

 Тариат сум нь соёл спортын үйл ажиллагаа явуулдаг, соёлын төв, сургуулийн спорт зал 2, хүүхдийн тоглоомын талбай, баяр наадын талбай зэрэг байгууламжуудтай.

       Соёлын төв нь 1967 онд ашиглалтанд орсон 250 хүний суудалтай. Тус соёлын төвд дуу хөгжим, бүжгийн  дугуйлан, урлагийн тоглолт,  номын сангийн үйлчилгээ зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үйлчилгээ

       Тус сум Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй үсчин, гутал засвар, оёдолчин, гар утас засварчин үйл ажиллагаа явуулдаг. 35 жижиг дэлгүүр, нийтийн хоолны 14 цэг, нийтийн халуун усны 2 цэг салангид үйл ажиллагаа эрхэлж байна. -Сумын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй болон бусад чиглэлээр 42 гаруй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна.

Соёлын төв

 • Соёлын төв
 • Тариат сумын Суман багт байршилтай
 • 250 хүний суудалтай
 • 7 ажиллагсадтай

Сумын хэмжээнд 1 сүм хийд байна.

       Тухайн хийдүүдэд нийт 5 хуврага, санваартан – 0  ажиллаж байна.

Ажилгүйдэл, ядуурал:

         Суманд бүртгэлтэй ажилгүй 22 иргэн  байна. Нийт ажилгүй иргэдийн 60 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр нь авч үзвэл: 20 хувийг дээд, 25 хувийг тусгай дунд, 35 хувийг бүрэн дунд, 10 хувийг бүрэн бус дунд, 10 хувийг бага  буюу боловсролгүй хүмүүс тус тус эзэлж байна.   

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА:

           Хот байгуулалт, газрын харилцаа:

       Тариат сумын төв нь МАА,    аялал жуучлал давамгайлсан сум.

       Сумын төвийн нутаг дэвсгэрийн өнөөгийн байдал:

 • Үйлдвэрлэлийн бүс 10 га
 • Ногоон байгууламж амралт аялал жуулчлалын бүс  2,5 га

       Өнөөгийн байдлаар иргэн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 60.65 га  газар, өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар 4.41 гагазар, иргэн, аж ахуйн нэгж  аялал жуулчлалын зориулалтаар 9.1 гагазар,  иргэн, ААН газар тариалангийн зориулалтаар 100 га газар эзэмшиж байна.

Барилга:

Засаг даргын Тамгын газрын барилга

ЗДТГын барилга

 • Тариат сумын Суман багт байрлалтай
 • 35 ажиллагсадтай
 • 1998 онд ашиглалтанд орсон, блокон хийцтэй барилга.

СУМАНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

 • Сум хөгжүүлэх сан
 • Малжуулах төсөл   .
 • ЯХИСангийн төсөл зэрэг болно

СУМЫН БРЭНД БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Цагаан идээ, Тэрхийн бор сарлаг, аялал жуучлал

СУМЫН ХӨШӨӨ, ДУРСГАЛ

Жич: Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэргэжилтэн зургийг авч байрлуулна.

Хөшөө дурсгалын нэр:

Байгуулагдсан он: 1967 

Хөшөө дурсгалын намтар: Октябрийн социалист хувьсгалын 50 жилийн ойд зориулан босгосон.

You may also like...