Author: admin

ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Хүн ам, өрхийн тоо Үзүүлэлт Сумын төвд Хөдөөд Нийт Хүн амын тоо 1951 3134 5085 Нийт эрэгтэй     2591 0-4 нас                                                          278 5-9 нас     281 10-14 нас    ...

ТАНИЛЦУУЛГА

Архангай аймгийн Тариат сум нь 1923 оны 5 дугаар сард анх байгуулагдсан. Мөрөн сумыг 1962 онд татан буулгаж тус сумтай нэгтгэсэн бөгөөд тэр үед сумын төв нь Хоргод нүүн төвлөрсөн ажээ. Ийнхүү тус сумын...

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№ Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний № 1 Б.Буяннэмэх Сумын Засаг дарга 99988439 2 2 Ж.Жаргалмөнх Орлогч 98116145 7 3 Р.Түмэнбаяр ЗДТГ-ын дарга 99817423 8 4 С.Гончигдорж Нийгмийн Бодлогын мэргэжилтэн 80088569 7...